nhiệt kế điện tử microlife


  1. M

    Mua nhiệt kế điện tử Microlife ở đâu

    Giới thiệu nhiệt kế điện tử Microlife FR1DZ1 - Nhiệt kế điện tử đo tai trán Cách sử dụng đơn giản, cho kết quả nhanh,chính xác. Nhiệt kế điện tử Microlife có thể chọn đơn vị độ C hoặc độ F cho kết quả nhiệt độ đo được. Bộ nhớ lưu được 9 kết quả đo gần nhất giúp bạn tiện theo dõi. >>> Máy đo...