thoát vị đĩa đệm cột sống cổ


  1. Nam Phong

    Chia sẻ thông tin mới nhất về căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

    Các chuyên gia đã chia bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ ra thành hai nhóm chính: nhóm bệnh lý rễ và nhóm bệnh lý tủy. Đối với nhóm bệnh lý rễ, đau và tê là lời cảnh bảo sớm để nhận biết nhóm bệnh lý này. Các dấu hiệu đau ở cổ, gáy, không chỉ có vậy mà sẽ dần lan rộng sang hai bên bả vai và...