thu hẹp âm đạo


  1. atulayoh

    Đáp Cải thiện "cô bé" có lên đỉnh như ban đầu?

    Thu hẹp âm đạo – Cách thức cải thiện hạnh phúc gia đình chị em Đàn bà thường cảm giác tự ti trước bạn tình khi vùng âm đạo bị giãn nhiều, khả năng đàn hồi kém, các môi to bé chảy nhão, nhăn nheo… Điều này dễ bắt gặp ở những chị em đã trải qua việc sinh đẻ. cho nên, chị em có nhu cầu thực hiện...