ung thư gan hcc


  1. fansipan

    Những phương pháp điều trị ung thư gan HCC

    Ung thư gan HCC có tên gọi khác là ung thư biểu mô tế bào gan, đây là căn bệnh nằm trong tốp đầu về tỷ lệ bị mới và tử vong cao, chiếm đến 80% trong các loại ung thư gan nguyên phát. Do vậy, cần có những phương pháp điều trị ung thư gan HCC để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Những...
  2. fansipan

    Ung thư gan HCC là gì?

    Ung thư gan HCC hay còn gọi là ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular carcinoma) là bệnh ác tính chủ yếu của gan. Là bệnh ung thư bắt đầu trong gan (ung thư gan nguyên phát) khác với ung thư lan từ cơ quan khác đến gan (ung thư gan thứ phát). Bệnh ung thư gan HCC gây tỷ lệ tử vong thứ 3...