vô kinh


  1. T

    Hỏi về vô kinh: đã bị chậm kinh gần 8 tháng

    Chào bác sĩ! Em 24 tuổi, bắt đầu có kinh nguyệt năm 13 tuổi và hầu như chu kỳ không đều, thường 3 tháng mới có kinh nguyệt, có khi 4-5 tháng. Nhưng hiện nay em rất lo lắng vì đã gần 8 tháng rồi mà không thấy có kinh nguyệt (lần có kinh gần nhất là cuối tháng 9/2011), mặc dù thỉnh thoảng cũng bị...