yduoctaman


  1. C

    Đáp Bị trĩ thì nên dùng thuốc nào? Trĩ Tâm An có tốt hay không?

    Bệnh trĩ là một bệnh khá phổ biến ở nước ta, là một trong trong những căn bệnh mang nhiều nỗi khó chịu. Người mắc bệnh trĩ thường có tâm lý e ngại khi đi khám và điều trị bệnh nên thường để bệnh diễn biến mạnh mới đi khám và điều trị. Mà cũng không ít người giấu bệnh của mình không chịu đến khám...
  2. C

    Đáp Bị trĩ thì nên dùng thuốc nào? Trĩ Tâm An có tốt hay không?

    Bệnh trĩ là một bệnh khá phổ biến ở nước ta, là một trong trong những căn bệnh mang nhiều nỗi khó chịu. Người mắc bệnh trĩ thường có tâm lý e ngại khi đi khám và điều trị bệnh nên thường để bệnh diễn biến mạnh mới đi khám và điều trị. Mà cũng không ít người giấu bệnh của mình không chịu đến khám...